Introduktion Redovisningsbyrå Stockholm

Vi erbjuder en mängd olika tjänster inom ekonomi och redovisning. Vi kan bland annat hjälpa dig med bokföring, bokslut, årsredovisningar, skattedeklarationer, lönehantering, finansiella frågor, fakturahantering samt fusioner och förvärv. Vi betjänar i allmänhet aktiebolag, men vi kan också hjälpa både handelsbolag och enskilda firmor.
Vi har en helhetssyn på redovisning, vilket innebär att vi kontinuerligt håller oss uppdaterade om såväl redovisningsfrågor som skatte- och momsfrågor. Vi kan erbjuda dig digital rapportering av aktuell redovisning via e-post eller verktyg som Fortnox och BL Administration.

Kontakta oss via formuläret så bokar vi ett kostnadsfritt inledande samtal för att diskutera hur vi bäst kan hjälpa dig med din bokföring.

  • Flexmission erbjuder:
  • Kontinuerlig bokföring
  • Löpande fakturahantering
  • Löpande löneadministration
  • Årsredovisning och bokslut.
  • Kontinuerlig momsredovisning
  • Rapportering

Det här kan vi göra för dig som bokföringsbyrå i Stockholm

Rådgivning och planering för att starta ett nytt företag, från de första stegen till registrering hos Bolagsverket och Skatteverket.
Från bokföring, kund- och leverantörsreskontra, momsdeklarationer, löner, arbetsgivardeklarationer och bokslut till årsredovisningar som lämnas in till Bolagsverket, vi sköter allt.
Inkomstskattedeklarationer för privatpersoner och aktiebolag.
Vi arbetar helt digitalt, alla papper skannas in och kopplas till bokföringsprogram. För enkel digital bokföring skickas ofta alla leverantörsfakturor direkt till bokföringsprogrammet.
Löneberäkningar/lönesedlar kan sättas upp för en anställd och uppåt.

Vi hjälper gärna till med betalningen av leverantörsfakturor med hjälp av betalningsfiler som kunden slutligen intygar till banken.

Kompetent bokföringshjälp i Stockholm

Det är viktigt att välja en pålitlig och auktoriserad partner inom redovisning och ekonomisk hjälp för att kunna sköta ditt företags administration så effektivt som möjligt och öka ditt företags chanser till framgång. Majoriteten av Stockholms små och medelstora företag verkar på en mycket konkurrensutsatt marknad och utmanas ständigt att förbättra lönsamheten samtidigt som de undviker obehagliga skattechocker.
Du kan ägna mer tid åt din primära verksamhet om du har tillgång till en professionell bokföringsbyrå i Stockholm. Genom att använda företagets redovisningstjänster kan du hjälpa ditt företag att bli mer lukrativt genom att minska personalkostnaderna och identifiera kostnadsminskningar baserat på professionell rådgivning.

En noggrann bokföringsbyrå i Stockholm

När din bokföring sköts optimalt blir den ett kontrollinstrument som kan användas för att fatta beslut, planera framåt och utvärdera det förflutna. Här på Flexmission är vi experter på att se till att du får den information från bokföringen som du verkligen behöver, när du behöver den. Att fatta välgrundade beslut är ovärderligt för företag som vill uppnå sina affärsmål.
Bokföring är det som i slutändan används för företagsbeskattning. Det är med andra ord viktigt att de är helt korrekta så att bokslut och årsredovisningar kan lämnas in till skattemyndigheterna utan påföljder. Eftersom det finns olika krav för olika typer av företag måste hela processen skötas av en skicklig revisor.

Lär dig mer om redovisning: Resurser och verktyg för att hjälpa till

Om du är intresserad av att lära dig mer om redovisning finns det olika sätt att göra det på, till exempel genom att arbeta med en redovisningsbyrå eller använda bokföringsprogram. I slutändan är målet att hålla din bokföring uppdaterad och korrekt så att du kan fatta välgrundade beslut om ditt företag. Med rätt resurser och verktyg kan bokföring vara en hanterbar och värdefull aspekt av att driva ditt företag.